Duurzaamheid

Aannemingsbedrijf Tuin ­reduceert CO2.

Onder duurzame bedrijfsvoering verstaan wij zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving. Wij maken gebruik van FSC® (FSC-C111745) gecertificeerd hout en ons meest recente ambitie is om de CO2-uitstoot van het bedrijf te reduceren.

De CO2-prestatieladder is een instrument dat de inspanningen van een bedrijf om de CO2-footprint te verminderen stimuleert en certificeert. Dit instrument is in 2009 door ProRail ontwikkeld om aanbestedingen in de spoorsector te gebruiken als middel om CO2-bewuste bedrijfsvoering en uitvoering van projecten te stimuleren. Inmiddels gebruiken meer opdrachtgevers ook in andere sectoren de CO2-prestatieladder als onderdeel van hun aanbesteding om CO2-reductie onder de aandacht te brengen bij het bedrijfsleven.


De vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder
• Inzicht: het vergroten van het inzicht in het energieverbruik binnen een bedrijf of project.
• Reductie: Het formuleren en doorvoeren van reductiemaatregelen.
• Transparantie: Het delen van kennis binnen de sector en met ketenpartners.
• Participatie: Het deelnemen van het bedrijf aan initiatieven die CO2-reductie bewerkstelligen.
Deze invalshoeken worden vervolgens constant geëvalueerd en aangescherpt met het doorlopen van de ‘plan-do-check-act’ cyclus. (www.skao.nl)

Voorbeelden om CO2 te reduceren
• Energiebesparing in het kantoorpand.
• Efficiënt gebruik maken van materialen en energiebronnen.
• Gebruik maken en/of het opwekken van duurzame energie.

Naast het reduceren van CO2 op bedrijfsniveau kan er ook projectmatig CO2 worden gereduceerd. Binnenkort zal de bouw van het project Zeemanschapstrainer van start gaan waarbij er CO2-reductie bewerkstelligd zal worden onder andere in de logistiek en de materialen. Er zal met regelmaat informatie beschikbaar komen op deze pagina over de voortgang van de CO2-reductie binnen dit project.