Nazorg aanvragen

Gebreken melden

Iedere woning, bedrijfsruimte of ander bouwproject wordt tijdens de oplevering zorgvuldig met u nagelopen. Mogelijke tekortkomingen worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering. Na de oplevering gaat de onderhoudsperiode van (doorgaans) drie maanden in. Gedurende de onderhoudsperiode worden de bij de oplevering geconstateerde gebreken verholpen en eventuele gebreken die nog tijdens deze periode aan het licht komen door ingebruikname. Deze aanvullende gebreken moeten dan redelijkerwijze bij de oplevering niet waarneembaar zijn geweest en kunt u melden bij uw contactpersoon binnen ons bedrijf. Mocht zich na de onderhoudsperiode een probleem voordoen dan kunt u hieronder een verzoek tot herstel indienen.

In het algemeen geldt dat u garantie op een onderdeel heeft als u dit onderdeel op een juiste wijze heeft gebruikt en onderhouden. Schades als gevolg van onvoldoende of onjuist onderhoud, oneigenlijk gebruik of normale slijtage vallen uiteraard niet onder de garantie.

Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er door derden geen aanpassingen aan de installaties mogen worden gedaan. Hierdoor vervalt de garantie. Valt uw probleem onder de garantieregeling, dan kunt u een verzoek tot herstel indienen. De melding wordt na ontvangst in behandeling genomen. U ontvangt van ons een reactie op uw melding.

De garantietermijn bedraagt in het algemeen 6 jaar (en voor ernstige, constructieve, gebreken zelfs 10 jaar), maar voor een aantal specifieke onderdelen van de woning gelden kortere garantietermijnen of zijn deze uitgesloten van de regeling. Hieronder geven wij een beknopt overzicht van verkorte garantietermijnen. Het volledige overzicht van de verkorte garantietermijnen en de uitsluitingen kunt u terugvinden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst.

Melder gaat akkoord dat wanneer na een locatiebezoek blijkt dat aan het verzoek tot herstel geen schending van een garantienorm noch een schending van de wettelijke aansprakelijkheid ten grondslag ligt, wij gerechtigd zijn om inspectiekosten ad € 90,- inclusief btw bij melder in rekening te brengen.

Garantietermijn

Op de bel installatie en/of alarminstallatie heeft u 6 maanden garantie.

Op verkleuring stukadoor – en spuitwerk heeft u 6 maanden garantie.

Op de buitenriolering heeft u 2 jaar garantie.

Op de dubbel glas (isolerende werking) heeft u 3 jaar garantie.

Op de hang- en sluitwerk heeft u 1 jaar garantie.

Op de (hoofd) draagconstructie heeft u 10 jaar garantie.

Op de installaties (verwarming, ventilatie, gas, water, en elektra) heeft u 2 jaar garantie.

Tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen – voor zover er meer dan 10mm verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is – tot 1 jaar.

Op de sanitair heeft u 1 jaar garantie.

Op de schilderwerk heeft u 1 jaar garantie.

Op de dakbedekking heeft u 3 jaar garantie.

Op de liften heeft u 2 jaar garantie.

Op de aanrechtbladen heeft u 1 jaar garantie.

Op de zonwering heeft u 2 jaar garantie.

Op de estetische zaken (o.a. kleurverschillen) is garantie uitgesloten.

Op de krimpscheuren is garantie uitgesloten.

Op (mechanische) beschadigingen is garantie uitgesloten.

Op stormschade (winduurgemiddelde > 17 m/s is garantie uitgesloten.

Op voorzieningen buiten de woning (bijv. bestrating, tuin) is garantie uitgesloten.

Verzoek tot herstel

Persoonlijke gegevens


Woning-/Bedrijfsruimte


Klacht omschrijving